Nav kommune

To styringslinjer – nav.no

4. jan. 2021 — NAV-kontoret har to eiere: stat og kommune. To styringslinjer – en kommunal og en statlig – møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret …

Partnerskapet i NAV – nav.no

for 4 døgn siden — Gjennom partnerskapet i NAV samarbeider stat og kommune om å tilby én dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene.

Gjennom partnerskapet i NAV, samarbeider stat og kommune om å tilby én dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene.

Fakta om NAV – nav.no

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Om NAVs organisering, partnerskapet i NAV, tildelingsbrev og årsrapporter.

Kommunereformen og NAV – nav.no

NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereformen påvirker derfor også NAV-kontorene. Kommunestrukturen er sentral i NAVs oppbygging.

NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereformen påvirker derfor også NAV-kontorene.

Organisering av NAV – nav.no

for 6 døgn siden — NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV …

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale

Kva er NAV? – nav.no

for 6 døgn siden — Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil difor variere frå kommune til …

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og ko

NAV i ditt fylke – nav.no

9. jan. 2023 — Sidene har informasjon om jobbmesser, rekruttering, prosjekter, kurs og pressekontakt. Her finner du også hjelpemiddelsentralen og …

Sidene har informasjon om jobbmesser, rekruttering, prosjekter, kurs og pressekontakt. Her finner du også hjelpemiddelsentralen og arbeidsli

Sosiale tjenester og veiledning – nav.no

Du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har penger til helt nødvendige utgifter. … NAV kan hjelpe deg med å skaffe bolig i en nødssituasjon, eller …

Sosiale tjenester og veiledning

NAV Kristiansand

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand. … Du kan søke om sosialhjelp og sende inn dokumentasjon på nav.no. Dersom du ikke har mulighet til å benytte …

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand

NAV Grimstad

NAV Grimstad – Grimstad kommune

Du bruker Internet Explorer 8 eller eldre. … Du er her: Grimstad kommune · Tjenester · Helse, omsorg og sosiale tjenester · Kommunal bolig og sosiale tjenester …

Telefon 55 55 33 33Adresse: NAV holder til i Skolegaten 2, GrimstadÅpningstider: Se nettsidene til NAV GrimstadPostadresse: Postboks 30, 4891 GrimstadDe kommunale oppgavene i NAV Grimstad«Lov om sosiale tjenester i NAV» som omhandler:Økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, gjeldsrådgivning og råd og veiledning.Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsidene til NAV. KvalifiseringsprogrammetIntroduksjonsprogrammet for nyankomne flyktningerJobbsjansen – Jakten på YrkesidentitetenVi oppfordrer våre brukere til å benytte NAV sine selvbetjeningsløsninger som du finner på NAV.no og ditt nav.Du kan nå søke økonomisk sosialhjelp digitalt på NAV.noDu må logge inn på NAVs nettsider med BankID. Du finner søknadsskjemaet ved å gå inn på denne lenken: https://www.nav.no/sosialhjelp/ Opplevelseskortet for barn og ungeDette er et tilbud til barn og unge fra familier med lav inntekt. Les mer på siden Opplevelseskortet.Enhetsleder Øystein FritzenTelefon 934 22 640E-post: oystein.fritzen@nav.no

Keywords: nav kommune